Cây Sưa đỏ (Trắc thối)

CHIỀU CAOKÍCH THƯỚCGIÁ
30-50cm14x174.000
1.2-1.7m20x2518.000
Từ 2.5m (cây công trình)Liên hệ

Các tên gọi khác: Gỗ Sưa, Huỳnh Đàn, Trắc Thối, Huê

Xuất xứ: Việt Nam và đảo Hải Nam (Trung Quốc)

Giá trị sử dụng: cây lấy gỗ, cây cảnh quan

0945256900