Cây Sao đen

CHIỀU CAOKÍCH THƯỚCGIÁ
30-50cm14x173.500
1.5-2.0m25x3024.000
Từ 2.5m (cây công trình)Liên hệ

Tên khoa học: Hopea odorata Roxb

Các tên gọi khác: Sao Nghệ, Sao Cát, Mạy Khèn

Giá trị sử dụng: cây lấy gỗ, cây công trình, cây bóng mát

0945256900