Cây Lát hoa

CHIỀU CAOKÍCH THƯỚCGIÁ
50cm14x173.500
1.0-1.5m25x3018.000
Từ 2.5m (cây công trình)Liên hệ
  • Tên khoa học: Chukrasia tabularis (họ Xoan – Meliaceae)
  • Xuất xứ: Châu Á, trong đó có Việt Nam
  • Giá trị sử dụng: trồng tạo bóng mát và cảnh quan, trồng làm đai phòng hộ, trồng lấy gỗ.
0945256900