Cây Hồng lộc

  • Tên khoa học là: Syzygium oleinum hay Syzygium campanulatu.
  • Họ: Sim (Myrtaceae)
  • Chiều cao: từ 60cm đến 2m
0945256900