Cây gỗ Gõ đỏ

CHIỀU CAOKÍCH THƯỚCGIÁ
30-50cm14x173.500
1.0-1.5m25x3018.000
Từ 2.5m (cây công trình)Liên hệ

Tên khoa học:  Afzelia xylocarpa

Tên gọi khác: cây hổ bì, cây cà te

Giá trị sử dụng: cây bóng mát, cây công trình cảnh quan và cây lâm nghiệp đặc biệt có giá trị cao về kinh tế.

0945256900