Cây Gỗ Cẩm lai

CHIỀU CAOKÍCH THƯỚCGIÁ
30-50cm14x175.500
1.2-1.5m25x3017.000
Từ 2.5m (cây công trình)Liên hệ

Tên khoa học: Dalbergia bariensis Pierre.

Tên gọi khác: Cây trắc lai

Giá trị sử dụng: cung cấp gỗ chất lượng cao và quý.

0945256900