Cây Giáng hương

CHIỀU CAOKÍCH THƯỚCGIÁ
30-50cm14x173.500
1.0-1.5m25x2518.000
Từ 2.5m (cây công trình)Liên hệ

Tên khoa học: Pterocarpus macrocarpus Kurz

Giá trị sử dụng: Tạo cảnh quan môi trường và bán gỗ

0945256900