Cây Dầu rái

CHIỀU CAOKÍCH THƯỚCGIÁ
30-50cm14x174.000
1.2-1.5m25x3017.000
Từ 2.5m (cây công trình)Liên hệ

Tên khoa học: Dipterocarpus alatus

Tên gọi khác: Dầu Con Rái, Dầu Nước, Dầu Sơn

Giá trị sử dụng: cây lấy gỗ quý, cây cảnh quan, cây công trình

0945256900