Cây Cau ăn quả

Chiều cao cây giống: 15 – 80cm

Tên khoa học: Areca catechu L

Tên gọi khác: cây cau ta, cây cau ăn quả

Giá trị sử dụng: lấy quả cau để làm bánh kẹo, hoặc ăn với lá trầu, làm vật phẩm trong lễ cưới, làm dược liệu. Trồng cau làm cây cảnh quan trong công trình.

0945256900